VÝMĚNA, VRÁCENÍ NEBO REKLAMACE ZBOŽÍ
Níže uvedené podmínky jsou platné pouze pro zboží zakoupené přes e-shop, nikoliv v kamenných prodejnách bez předchozí objednávky.
Před odstoupením od smlouvy (= vrácení zboží do 14 dn bez udání důvodu) prosím vezměte na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Děkujeme za pochopení.

1. Výměna zboží
Zakoupené zboží můžete zdarma vyměnit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží, které chcete vyměnit, nám předejte v této lhůtě buď osobně v naší prodejně (PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ!) nebo nám ho můžete zaslat na adresu Nebeskrám, Náměstí 7, 34192 Kašperské Hory. Ke zboží je třeba přiložit kopii daňového dokladu o jeho zakoupení.
V případě výměny v našem obchodě doporučujeme předem se s námi spojit, domluvit si výměnu a vybrat si náhradní zboží, které si pak najednou vyměníte za původní zboží.

Pro přijetí zboží na výměnu platí stejné podmínky jako pro zrušení objednávky a úplné vrácení zbožÍ. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu,     multimediální nosiče (CD, DVD, CD-Romy) musí mít neporušený obal (a to i tehdy, jsou-li vloženy do knih).
    
Pokyny pro zaslání zboží na výměnu:

  •     zboží zasílejte obyčejnou zásilkou (dobírka nebude přijata)
  •     náklady na zaslání náhradního zboží je nutné odečíst od hodnoty zboží, za kterou si můžete vybrat náhradní zboží (např. chcete-li vyměnit zboží v hodnotě 500 Kč a zaslat jiné, může mít vybrané náhradní zboží hodnotu max. 401 Kč, zbylých 99 Kč je poplatek za zaslání (řídí se vždy dle aktuálního ceníku za dopravu v okamžiku odesílání nové zásilky s náhradním zbožím).
  •     v případě, že cena náhradního zboží bude nižší než cena původně zakoupeného zboží, rozdíl v ceně Vám vrátíme v případě osobní výměny. Při výměně zasláním se rozdíl v ceně nevrací.


2. Vrácení zboží (zrušení objednávky nebo její části)
Zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Zboží můžete vrátit buď osobně v naší prodejně nebo zasláním na naši adresu Nebeskrám, Náměstí 7, 34192 Kašperské Hory. Vždy je třeba přiložit kopii dokladu o zakoupení. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

Zboží musí být následně vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání zprávy o zrušení objednávky nebo její části. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
Ve lhůtě 10 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě vrácení zboží vracíme kupní cenu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či v hotovosti. Náklady na zaslání vraceného zboží nese kupující.

Multimediální nosiče (CD, DVD, CD-Romy) musí mít neporušený obal (a to i tehdy, jsou-li vloženy do knih).

3. Reklamace
Zboží, u kterého se v době záruky vyskytla vada, můžete předat k reklamaci buď osobně nebo zasláním na adresu Náměstí 7, 341 92 Kašperské Hory.
Prvním krokem pro založení reklamačního případu je vyplnění emailu (do kolonky níže), na který jste objednával/a a jeho potvrzení. Poté vás budeme kontaktovat e-mailem a domluvíme další postup.
 
Při osobní reklamaci na místě vyplníte reklamační protokol, kde se mj. uvedou jeho vady; při zaslání zboží k reklamaci vždy přiložte popis vad. Dále je ve všech případech nutné přiložit kopii dokladu o koupi zboží.

Do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží Vás vyrozumíme o způsobu vyřešení reklamace (přijetí/nepřijetí reklamace, výměna/oprava zboží). Náklady na zaslání zboží k reklamaci nese kupující.